Academic Year 2017-18

 • Sr. No.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • GR No.
 • 766
 • 779
 • 883
 • 901
 • 904
 • 977
 • 980
 • 1013
 • 1067
 • 1076
 • 1125
 • 1187
 • 1208
 • 1224
 • 1286
 • 1333
 • 1344
 • 1408
 • 1422
 • 1423
 • 1454
 • 1464
 • 1469
 • 1473
 • 1476
 • 1479
 • 1506
 • 1507
 • 1508
 • 1509
 • 1510
 • 1512
 • 1513
 • 1514
 • 1515
 • 1516
 • 1518
 • 1519
 • 1520
 • 1521
 • 1522
 • 1523
 • 1524
 • 1525
 • 1526
 • 1527
 • 1528
 • 1529
 • 1530
 • 1531
 • 1532
 • 1533
 • 1534
 • 1535
 • 1536
 • 1537
 • 1538
 • 1539
 • 1540
 • 1541
 • 1542
 • 1543
 • 1544
 • 1545
 • 1546
 • 1547
 • 1560
 • 1561
 • 1585
 • 1594
 • Student Name
 • Nirav Patel
 • Yash Bhakta
 • Divya Patel
 • Niramay Patel
 • Krutarth Gandhi
 • Dhruv Patel
 • Shrey Bhakta
 • Om Bhakta
 • Sahaj Amin
 • Sujal Halpara
 • Pratik Patel
 • Krish Patel
 • Ronit Modi
 • Apurva Gandhi
 • Juhil Patel
 • Nirav Patel
 • Somya Bhavsar
 • Mann Maradiya
 • Bhavya Vekariya
 • Viraj Patel
 • Yuvraj Rajpurohit
 • Neet Patel
 • Alap Patel
 • Mitraj Kher
 • Jagrat Mashru
 • Sai Rama
 • Arya Dhorajiya
 • Tarang Kathiriya
 • Vasu Patel
 • Dhyan Patel
 • Archis Patel
 • Sarvanaman Patel
 • Dhruv Bhagat
 • Aayush Patel
 • Pranesh Patel
 • Sarveshwar Modi
 • Shreemad Patel
 • Smit Patel
 • Nimit Patel
 • Bhavya Oza
 • Atmiya Jadvani
 • Pranesh Patel
 • Niramay Joshi
 • Dev Patel
 • Pramanik Soni
 • Jay Patel
 • Jagrat Gada
 • Yathansh Joshi
 • Madhav Ladha
 • Deep Patel
 • Vinamra Patel
 • Dev Patel
 • Dev Patel
 • Vinayak Patel
 • Dev Patel
 • Smith Patel
 • Meet Patel
 • Mit Adhvaryu
 • Rahul Patel
 • Bhavesh Rajpurohit
 • Keyur Rana
 • Rutvik Gosai
 • Rudra Patel
 • Jesal Bandhiya
 • Deep Sutaria
 • Aayush Verma
 • Dev Patel
 • Aaryan Makwana
 • Chirayu Agarwal
 • Shiv Patel