Academic Year 2021-22

 • Sr. No.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • GR No.
 • 1050
 • 1176
 • 1411
 • 1459
 • 1490
 • 1491
 • 1570
 • 1579
 • 1622
 • 1724
 • 1725
 • 1816
 • 1823
 • 1855
 • 1872
 • 1927
 • 2061
 • 2063
 • 2100
 • Student Name
 • Sahaj Swapnesh Patel
 • Neel Chiragbhai Desai
 • Jal Jagruti Akbari
 • Sarvang Stavanbhai Patel
 • Atharv Mahendra Patil
 • Akshat Mahendra Patil
 • Bhavya Bhaveshbhai Prajapati
 • Dhyan Dharmeshkumar Patel
 • Aiden Krupesh Patel
 • Jeet Bhavin Patel
 • Jay Bhavin Patel
 • Anand Ashish Patel
 • Param Praneshbhai Dave
 • Suhrad Prerak Patel
 • Sanmukh Amit Patel
 • Krutarth Diptesh Kadam
 • Pratham Mitul Jariwala
 • Yash Darshan Kothari
 • Nirmaan Suchetan Patel